Klasseinndelinger

Vi søker å få til en så enkel klasseinndeling som mulig. I noen ritt vil inndelingen avvike.

 

Fargekodene brukes også i oppmerkinger av løype. Tidsgruppene er forslag til startrekkefølge, disse kan deles opp/slås sammen ved stor deltagelse.

Vi søker å skape løyper som skaper flyt og minst mulig knot med sykkelen, og at så mange som mulig føler mestringsglede når de sykler. Særlig gjelder dette de yngre klassene.